Przeszło 25 lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO został uchwalony Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który obchodzony jest dnia 16 listopada. Wiele osób każdego dnia ma styczność z brakiem akceptacji i to właśnie ten dzień ma zwracać na to uwagę. Jest to pewnego rodzaju prośba do licznych instytucji publicznych, naukowców i rządów, by szukali rozwiązania tego występującego problemu. Edukacja, ale również organizowanie wielu paneli dyskusyjnych ma na celu upowszechnianie tolerancji oraz brak agresji wobec osób szykanowanych z wielu powodów, co zdaniem organizacji UNESCO jest przynoszącą efekty metodą przeciwstawiania się różnym złym zachowaniom w tym zakresie.

Cała ta inicjatywa została wywołana przez systematycznie pojawiające się zjawiska agresji, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji. Stwierdzono jednak, że to właśnie te mniejszości zmagają się z przejawiającą się marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników. Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają okazać się skuteczne w odnalezieniu głębszych przesłanek pojawiania się braku akceptacji, ale także mają wtajemniczać, jak kłopotliwe bywają oznaki braku akceptacji dla osób dręczonych. Takie akcje mogą być przydatne do tego, by dowiedzieć się, czym faktycznie jest poszanowanie cudzych praw i cudzej własności, ale również uzmysłowić, co to jest uznanie oraz zaakceptowanie różnic indywidualnych. Ponadto ma pouczać, uczyć umiejętności wysłuchiwania, zrozumienia innych ludzi, ale także dostrzegania różnego rodzaju kultur.


Jak obchodzono w naszym kraju Międzynarodowy Dzień Tolerancji?


Zarówno prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast wystosowali ogólny apel, w którym argumentują ogromne oparcie dla osób, które doświadczyły fizycznej i werbalnej przemocy wynikającej z homofobii oraz rasizmu. Prezydenci takich miast jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice zaaprobować swoim podpisem ten apel. Solidarność tego dnia będzie obwieszczana przez wywieszanie tęczowych flag oraz podświetlenie budynków, jak ogłosił prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. W tęczowych barwach został oświetlony w szczególności Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz